POVJESNO ISTRAŽIVAČKI PORTAL
urednik i autor: Aurelije Paggadoro

Marketing

Back to top
  • zainteresirani mogu postaviti upit na mail u kontaktu.
  • mogućnost otkupa fotografija i pisanog materijala.

HR-izdanje -knjiga je lektorirana

  • Mogućnost otkupa prava na objavu knjige Po zapadnom Kavkazu tragovima Ahnenerbe “ ili njenih dijelova u tisku i drugim medijima .
  • Mogućnost otkupa prava na objavu Dnevnika Kavkaz 2018 (28 stranica) u tisku i drugim medijima.

Zainteresirani molim dostaviti upit na  : aurelije.paggadoro@gmail.com